Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
Spółka z o.o.
33-310 Nowy Sącz
Al. Batorego 90

 tel. (0-18) 443 83 05
e-mail: szek@szek.pl
Dział Sprzedaży: 609 348 544, e-mail: zbyt@szek.pl 


 

Prezes Zarządu - Stanisław Rapacz
 

NIP: 734-26-23-564

REGON: 491896800

BDO: 000033108

NR KRS 0000811786

    Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
    XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    Kapitał zakładowy 844 550 PLN
w całości opłacony

Konto bankowe:

Bank BS Limanowa 77 8804 0000 0070 0010 4918 0002

 

Wydziały Produkcji:

 

Stary Sącz
 

Brzezna, tel. 609 349 105

Podegrodzie

Olszyny

Kopalnia Stary Sącz "Moszczenica 2"