Oferujemy Państwu najwyższej jakości grysy, piaski, oraz mieszanki piaskowo-żwirowe
dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka z o.o. są od ponad 70 lat eksploatatorem złóż kruszywa naturalnego z terenów doliny Dunajca, zawierających w swym składzie skały wylewne i metamorficzne (granit, piaskowiec, kwarc itp.).

Na bazie tych złóż produkujemy poprzez kruszenie i płukanie różne rodzaje frakcji w postaci grysów, mieszanek, piasków, tłuczni itp. o granulacjach: 8-16 mm,  2-8 mm, 0-2 mm. Wysokie wskaźniki jakościowe (mrozoodporność, ścieralność, wysoki stopień rozkruszenia itp.) marki "30" gwarantują uzyskanie betonów klasy co najmniej równej tej marce przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu.

Produkowane przez naszą Firmę wyroby, zarówno standardowe jak i specjalne użyte zostały do budowy zapór wodnych w Czorsztynie i Klimkówce, do produkcji wysokociśnieniowych rur betonowych, do magistrali wodnych, mostów drogowych, kolejowych, elementów wielkopłytowych, różnego rodzaju i przeznaczenia kostki brukowej oraz betonów towarowych i prefabrykacji. Na produkowane przez naszą Firmę wyroby posiadamy aktualne atesty - orzeczenia o jakości kruszywa wydane przez akredytowane laboratoria.